බල ලාච්චුව

 • ඇඹරුම් යන්ත්‍ර බල ඩ්‍රෝබාර්

  ඇඹරුම් යන්ත්‍ර බල ඩ්‍රෝබාර්

  ඔබට ඉක්මනින් (තත්පර 3 ක් පමණ) ඇඹරුම් යන්තයේ ස්පින්ඩලයෙන් මෙවලම් මාරු කිරීමට ඉඩ සලසයි.
  බ්‍රිජ්පෝට් වර්ගයේ ඇඹරුම් යන්ත්‍රය සඳහා
  ස්ථාපනය කිරීමට පහසුය.පවතින ඇඳීම් නැවත භාවිතා කරන්න.
  සාප්පු වාතයෙන් පමණක් ධාවනය වේ.එයට විදුලිය අවශ්‍ය නොවේ.
  වායුමය ස්විචය සහ වායු පෙරහන නිත්‍ය ලිහිසිකාරක (FRL) ඒකකය ඇතුළත් වේ.