ක්ෂුද්‍ර මීටර්

 • මයික්‍රොමීටරයෙන් පිටත ඉහළ නිරවද්‍යතාවයෙන් උසස් තත්ත්වයේ

  මයික්‍රොමීටරයෙන් පිටත ඉහළ නිරවද්‍යතාවයෙන් උසස් තත්ත්වයේ

  පිටත මයික්‍රොමීටරය යනු වස්තුවක ඝණකම, විෂ්කම්භය මැනීමට භාවිතා කරන නිරවද්‍ය මිනුම් උපකරණයකි.එය මිලිමීටර හෝ අඟල් වලින් සලකුණු කරන ලද උපාධි පරිමාණයක් සහ වස්තුවේ ඝණකම සහ විෂ්කම්භය මැනීම සඳහා භාවිතා කරන ක්රමාංකනය කරන ලද ඉස්කුරුප්පුවක් ඇත.පිටත මයික්‍රොමීටරය භාවිතා කිරීමට පහසු සහ නිරවද්‍ය මිනුම් සඳහා පරිපූර්ණ වන අතේ ගෙන යා හැකි උපාංගයකි.

 • මයික්‍රොමීටරයෙන් පිටත ඉහළ නිරවද්‍ය ඩිජිටල් වර්ගය

  මයික්‍රොමීටරයෙන් පිටත ඉහළ නිරවද්‍ය ඩිජිටල් වර්ගය

  ඩිජිටල් මයික්‍රොමීටර නිර්මාණය කර ඇත්තේ අතිශය නිරවද්‍යතාවයකින් තුනී ද්‍රව්‍යවල ඝණකම මැනීමටය.මයික්‍රොමීටරයේ ඩිජිටල් සංදර්ශකයක් ඇති අතර එය ද්‍රව්‍යයේ ඝණකම අඟල් දහස් ගණනකින් පෙන්වයි.

 • මනින හනු සහිත මයික්‍රොමීටර ඇතුළත ඉහළ නිරවද්‍යතාවය

  මනින හනු සහිත මයික්‍රොමීටර ඇතුළත ඉහළ නිරවද්‍යතාවය

  මිලිමීටර් 0.01 විභේදනයක් සහිත අභ්‍යන්තර මයික්‍රොමීටරය යනු සිදුරක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය මැනීමට භාවිතා කරන නිරවද්‍ය මිනුම් උපකරණයකි.එය 0.01mm වර්ධක වලින් සලකුණු කරන ලද උපාධි පරිමාණයක් සහ මිනුම රඳවා තබා ගැනීම සඳහා අගුලු දැමීමේ ඉස්කුරුප්පුවක් ඇත.ඇතුළත මයික්‍රොමීටරය කල් පවතින ලෝහ ඉදිකිරීම් වලින් සාදා ඇති අතර ගබඩා කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත ආවරණයක් සමඟ පැමිණේ.

 • මයික්‍රොමීටරය ඇතුළත කරුණු තුනක්

  මයික්‍රොමීටරය ඇතුළත කරුණු තුනක්

  මයික්‍රොමීටරය ඇතුළත ලක්ෂ්‍ය තුනක් යනු සිදුරක අභ්‍යන්තර විෂ්කම්භය හෝ ද්‍රව්‍ය පත්‍රයක ඝනකම මැනීමට භාවිතා කරන නිරවද්‍ය මිනුම් උපකරණයකි.
  මයික්‍රොමීටරයේ කාබයිඩ්-තුල් සහිත මිනුම් පරීක්ෂණයක් ඇත, එය සිදුරට හෝ මැනිය යුතු ද්‍රව්‍ය තුළට ඇතුළු කර ඇති අතර, පරීක්ෂණය ආරක්ෂිත කිරීමට භාවිතා කරන අගුලු දැමීමේ ඉස්කුරුප්පු ඇණ.