විදුම් Vise

 • විදුම් යන්ත්‍රය සඳහා හෙවි ඩියුටි වයිස්

  විදුම් යන්ත්‍රය සඳහා හෙවි ඩියුටි වයිස්

  ඩ්‍රිල් ප්‍රෙස් වීස් මෙවලම් කාමර සහ යන්ත්‍ර සාප්පු හෝ කුඩා වැඩ වලදී භාවිතා වේ.
  සකස් කළ හැකි ඉස්කුරුප්පු ඇණෙහි සිහින් තාරතාවක් සහ දිගු රඳවනයක් ඇත.
  රළු වාත්තු යකඩ සංකෝචනය.
  වඩා හොඳ ග්‍රහණයක් සඳහා කට්ට වානේ හකු.
  ඊයම් ඉස්කුරුප්පු ඇණෙහි නිරවද්‍යතාවයක් ඇත.